Contact

Adres

Akkersplein 56A
8443 AP Heerenveen
info@wollewaps.nl

Telefoon algemeen: 0513 203024
 

LRKP KDV: 193622981
LRKP BSO: 236357396

Klik hier voor route

Openingstijden

Wij zijn standaard altijd open op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Daarnaast kun je bij ons opvangmomenten reserveren vanaf 6.30 uur.

Bij de overgang naar een andere groep wordt vooral naar de behoefte en ontwikkeling van het kind gekeken. Is een kind al toe aan een volgende groep, of juist nog niet. Heeft een kind even een zetje nodig of gedijt het juist heel goed op de huidige groep.

Zekerheid

Om garantie op opvang te kunnen bieden werken wij met vaste contracten. Bij vaste contracten bieden wij de mogelijkheid tot het uitruilen van opvangmomenten. Ouders hebben een eigen inlogcode voor het online reserveringssysteem Bitcare, waarin ze al hun opvangmomenten aan ons door kunnen geven. Mocht iemand een dag van tevoren onverwachts opvang nodig hebben, dan kan er gebeld worden om te overleggen of dit nog mogelijk is.

Bij ziekte

Als het kind ziek is geworden en niet naar het kinderdagverblijf of BSO kan komen dient dit zo spoedig mogelijk telefonisch (06-41771876)(of per e-mail) doorgegeven te worden door de ouders/verzorgers.  Ook kan dit via Bitcare worden doorgegeven. Wij vinden een kind ziek als hij door zijn gesteldheid niet in staat is deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken, het zij door bijv. overgeven, diarree of hoge koorts. De wettelijke regeling is dat kinderen met een temperatuur van 38.5 C (koorts) niet meer naar de opvang mogen. Dit is de temperatuur gemeten zonder medicatie om de koorts te onderdrukken.

Als wij constateren dat een kind ziek is en/of koorts heeft, zullen wij telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers. In overleg wordt besloten of, en zo ja, wanneer en door wie het kind zal worden opgehaald.

Ongevallen

Bij ongelukken die dringend eerste hulp behoeven en/of advies met betrekking tot gezondheidszaken kunnen wij terecht bij de GGD en/of bij een arts. Voor de meeste kinderen is dat normaliter hun eigen huisarts.

Bij een ongeval zullen wij naar de eigen huisarts van het kind gaan en contact op nemen met de ouders/verzorgers zodat zij ook die kant op kunnen komen. Als het een ernstig ongeval betreft zullen wij natuurlijk 112 waarschuwen.

Besmettelijke ziekten

Kinderen waarbij een besmettelijke ziekte of aandoening (bijvoorbeeld waterpokken of krentenbaard) wordt geconstateerd, kunnen tijdelijk niet gebruik maken van de opvang. Dit in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen, met name de baby’s en eventuele zwangere moeders. Bij twijfel graag even bellen in overleg.

Voor verder informatie zie Algemene Voorwaarden.